תיאום מס

כאשר אדם מועסק ביותר ממקום עבודה אחד, עליו לבצע הליך הנקרא "תיאום מס". מדובר בתהליך פשוט בו אנו מצהירים על מקור ההכנסה העיקרי וכן על ההכנסה הצפויה מכלל מקורות ההכנסה בכדי שהמס המנוכה מהם יהיה פרופורציונאלי להכנסה הכוללת.
ללא ביצוע של תיאום מס, יכולה המדינה לנכות עד 49% (שיעור המס המקסימאלי) משכר העובד.
על המשרה הנוספת יש להצהיר בתחילת העבודה בחברה בטופס 101.

פרטים נוספים על אופן הביצוע של תיאום המס ניתן למצוא בפורטל השירותים הממשלתיים

את התיאום ניתן לעשות דרך האתר ולגשת עם הטופס אל פקיד השומה הקרוב למקום מגוריך. באזור תל אביב ניתן לגשת אל:

מס-הכנסה:03-7633333
המיקום: דרך מנחם בגין 125 קומה 14 ת"א
שעות הפעילות: ימי א'-ה 8:30-13:00 / ימי ב',ד 14:00-18:00

בהצהרה יש לציין את תיק הניכויים של החברה בה אתם מועסקים:
ג'וב טוב – 93081553500
אאוטקום – 93576612100

תיאום דמי ביטוח לאומי
בדומה לתיאום מס ההכנסה, במידה והנכם מועסקים ביותר ממשרה אחת יש לבצע גם תיאום לדמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות. עובד שלא יגיש את אחד האישורים הנ"ל ינוכה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המלא.

זכאי להגיש בקשה לתיאום מס כל אדם העובד אצל שני מעסיקים ובלבד שהוא עונה על אחד התנאים האלה:

  1. הכנסתו החודשית אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע - 5,297 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .
  2. הכנסתו מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה ממקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח - 42,435 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .

על העובד להגיש טפסי הצהרה:

  1. אם אנו המעסיק המשני – יש למלא את טופס 644 ולהעביר אלינו
  2. אם אנו המעסיק העיקרי- יש לגשת אל אחד מסניפי ביטוח לאומי על מנת לבצע תיאום

את כל האישורים ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי